Dikili Satış Danışmanlığı

DİKİLİ SATIŞ DANIŞMANLIĞI

Orman Genel Müdürlüğü 15.09.2015 tarihli Dikili Ağaç Satışı İle ilgili iş ve işlemler 6877/A sayılı tamime göre yapılmaktadır. İlgili tamim doğrultusunda;

ORMAN MÜHENDİSİNDEN HİZMET ALMA ZORUNLULUĞU

Dikili ağaç satışı yaptırmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Bölge Müdürlüğü dahilinde 60 günlük üretim periyodunda 500 m3 ve üzeri satışlar için ihaleni kesinleşmesini müteakip satış yaptırmadan önce, 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunu uyarınca orman ürünleri üretimi alanında yetkili orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi çalıştırmak zorunda olup, müşteri oda belgesi ile birlikte; Bölge Müdürlüğü dâhilinde 60 günlük üretim periyodunda, İşletme Müdürlüklerinden 12.000 m³ ve katları dikili ağaç satın alanlar; her 12.000 m³ için en az 6 ay süreli hizmet akdiyle, orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi çalıştırdığına dair noterden düzenlenmiş sözleşmeyi ibraz etmek zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bölge Müdürlüğü dâhilinde 60 günlük üretim periyodunda, İşletme Müdürlüklerinden 12.000 m³’e kadar dikili ağaç satın alanlar; en az 6 ay süreli hizmet akdiyle orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi çalıştırdığına dair noterden düzenlenmiş sözleşmeyi veya dikili ağaç satış süresini kapsayacak şekilde düzenlenmiş olmak şartıyla, serbest ormancılık bürosu ya da ormancılık şirketiyle yapılmış danışmanlık hizmet alımı sözleşmesini ibraz etmek zorundadır.

Bir orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi 2 aylık üretim periyodunda 6.000 m³’e kadar dikili ağaç satışında danışmanlık hizmeti verebilir. Müşteri, orman mühendisi ya da orman yüksek mühendisini yukarıda yapılan açıklama çerçevesinde Ek-7’deki örnekte belirtilen gün sayıları dikkate alınarak idareyle belirledikleri iş takvimine göre iş mahallinde bulundurmak zorundadır.

Gamze DUYMAZ Mühendislik bünyesinde çalışmakta olan Orman Mühendisi/Orman Yük. Mühendislerince Dikili Ağaç satış süresince yapılmış danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir