Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

_

Danışmanlık

_

Maden İzinleri, GSM Baz İstasyon İzinleri, Enerji Nakil Hattı Projeleri, Rüzgar Enerji Santrali İzinleri, Hidro Elektrik Santrali İzinleri, Su İsale Hattı, Orman Kanunu 16.17 ve 18.Madde İzinlerinin Hazırlanması.

Mühendislik

_

Ağaçlandırma Projeleri Hazırlama, Orman Yol Ağı Planı Yapımı, Etüd Proje Yapımı, Damga Sıklık Bakımı, Ormancılık Silvi Kültür Hizmetleri, Dikili Ağaç Satışı Danışmanlık Hizmeti, Özel Ormanlarda Amenajman ve Silvi Kültür Planı, Ağaç Röleve Planı,A,B,C Tipi Mesire Yerleri Vaziyet Ve Gelişim Planları Ve Özel Ağaçlandırma Projeleri İçin Yetkin Mühendislik Hizmeti Verilmektedir.

Ağaçlandırma

_

Fidan Dikim Ve Bakım Hizmetleri Verilmektedir.

A, B ve C Tipi Mesire Yerlerine Ait Alan Kullanım, Vaziyet ve Gelişim Planlarının Hazırlanması

_
rüzgar santrali

6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 16, 17 ve 18. Maddelerine Göre Gereken Her Türdeki İzin Dosyalarının Hazırlanması, Tanzimi ve Takibi

_

Uzaktan Algılama Yöntemiyle Ortofoto Haritalardan Taslak Mescere Haritalarının Hazırlanması

_

Ağaç Röleve Planının Yapılması

_

Ulusal Orman Hizmet Envanterinin Hazırlanması

_

Meşçereden Çıkarılacak Ağaçların Belirlenmesi

_

Yangın Yönetim Planının Sayısal Ortamda Hazırlanması

_

Amenajman Planı Yapımı

_

Yol Ağ Planı

 

_

Tapulu Kesim İşlemleri

_
maden- orman mühendisi

Teknik Rapor Tanzimi

_

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik” Anlayışımız İş Modelimizin Merkezinde Yer Alıyor. Sahip Olduğumuz Vizyon Işığında Öncü ve İnovatif Çözümlerimizle Sürdürülebilirliği Bir Kurum Kültürü Olarak Benimsiyoruz.

Çevreci

Bütün Projelerimizde ”Çevreci” Yaklaşımımız Ön Plandadır. Gamze DUYMAZ Mühendislik Olarak Yaptığımız ve Yapacağımız Projelerde Önceliğimiz Çevremizin Yararına Projeler Meydana Getirmektir.

Uzman Ekip

Uzman ve Profesyonel Ekip” Arkadaşlarımızla Daima Kaliteli Hizmeti Sunmayı Hedefliyoruz. Gamze DUYMAZ Mühendislik İle Sizde Uzman Ekiplerden Hizmet Almaya Başlayabilirsiniz.